3.1.1.2.7.2.1 Duidelijk

Verduidelijken is het expliciet en concreet benoemen van relevante zaken. Pas als de relevante aspecten helder zijn, kan iemand komen tot een juiste totaalafweging. 

Hoe doe ik dat?

  1. U vraagt de ander een specifiek voorbeeld te geven van wat in algemene termen werd aangeduid. U concretiseert
  2. U vertelt welke gedachten het verhaal bij u oproept en maakt uw gedachtegang zo toetsbaar. U denkt hardop
  3. U plaatst het verhaal van de ander in een ander kader of daglicht. U interpreteert
  4. U laat de ander zien dat er meer kanten aan de zaak zijn. U nuanceert 
  5. U wijst op tegenstrijdigheden in gevoelens en ideeën. U confronteert.

Meer weten? Zie Begeleiden