3.1.1.2.7.2.2 Stimuleren

Met stimuleren probeert men de ander te motiveren (verder) door te gaan met zijn zoektocht naar de beste oplossing of beslissing. 

Hoe doe ik dat?

  1. U laat merken dat u respect en waardering hebt voor zijn aanpak en voor hetgeen hij tot nu toe heeft bereikt. U geeft positieve feedback
  2. U benoemt acties van de ander positief hardop denkend
  3. U stelt een stapsgewijze aanpak voor zodat de ander de tijd krijgt om alles goed op een rijtje te zetten. U faseert 
  4. U stelt voor dat uw gesprekspartner zijn ideeen of gevoelens met anderen deelt, bijvoorbeeld zijn partner of een lotgenoot, alvorens een besluit te nemen. U mobiliseert steun
  5. U geeft aan dat u beschikbaar bent voor een vervolgcontact zodat de ander weet dat hij ook in de toekomst kan rekenen op uw steun. U versterkt het contact.

Meer weten? Zie Begeleiden