3.1.1.2.7.2.4 Persoonlijk

Counselinggesprekken gaan in principe over gevoelens en beslissingen die los staan van de specifieke, inhoudelijke deskundigheid van de counselor. Naast levenservaring en gezond verstand kan men ook eigen, meer persoonlijke ervaringen gebruiken om de ander te helpen. 

                                          
Hoe doe ik dat?

  1. U vertelt iets over uw eigen ervaring om de ander te laten merken dat u zijn gevoelens en (keuze)probleem herkent en daar (uiteindelijk) een oplossing voor heeft gevonden
  2. U beseft dat uw oplossing niet perse ook een goede oplossing voor de ander is
  3. U focust op erkenning van gevoelens van de ander, de overeenkomst tussen uw beider situatie en de nieuwe ideeën die dat oproept
  4. U past op voor al te vergaande ontboezemingen om te voorkomen dat de ander dit 'advies' klakkeloos overneemt
  5. U vertelt slechts kort en illustratief over uw ervaringen of bespreekt de ervaringen van anderen in soortgelijke situaties.

Meer weten? Zie Begeleiden