3.1.1.2.7.3 Twee-K.

De tweekolommen-techniek is een hulpmiddel om een overzicht krijgen van alle voordelen en bezwaren van een bepaalde oplossing of keuze. Het is een soort boekhoudkundige oefening die inzicht biedt in de factoren die bepalend zijn voor een beslissing.

                                        

Hoe doe ik dat?

  1. U laat twee kolommen maken met als kopjes: voordelen en nadelen
  2. U laat de kolommen invullen zonder daarbij al te veel na te denken. Het is niet nodig en zelfs remmend om systematisch te werk te gaan, bijvoorbeeld door eerst alle voordelen en dan pas de nadelen op te schrijven. Vrije associatie werkt het beste
  3. U laat uw gesprekspartner tot een eindoordeel komen door alle voor- en nadelen af te wegen. Soms helpt het om gewichten toe te kennen aan bepaalde voors en tegens.  
  4. U beseft dat bij ingewikkelde keuzes, bijv. tussen diverse evenwaardige opties, is de techniek ingewikkelder en vraagt hij meer tijd. U moet dan alle keuzemogelijkheden met hun eigen voor- en nadelen tegen elkaar laten afwegen om tot een besluit te komen.

Meer weten? Zie Counseling