4. Anderen

Hieronder vindt u de neerslag van ervaringsdeskundigen:

  1. Patienten; Dag van de Chronisch Zieken
  2. Kinderartsen
  3. Samenwerkingsperikelen 1e en 2e-lijn
  4. Op zoek naar substandaard factoren
  5. P&O'ers over Slecht nieuws op de werkvloer

Meer weten? Zie Inleiding ervaringsdeskunigheid