3.1.1.1 Anamnese

Onder een anamnese verstaat men het verhelderen van een probleem of vraagstuk. Bij een intake geeft men tevens informatie over de eigen werkwijze en/of organisatie. 

                                        

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op het principe van begripsvorming van het probleem en degene die daarvoor aandacht vraagt
  2. U baseert zich procesmatig op het stellen van journalistieke vragen als 'wat, wie, hoe, waar en waarom' en plaatst deze in de juist structuur (zie Structureren)
  3. U gebruikt als criteria correctheid en relevantie van de verkegen informatie
  4. U gebruikt als resultaat een eerste globale analyse van de belangrijkste processen en determinanten
  5. U bekijkt via VIMEO de videodemo: Hyperventilatie

Meer weten? Zie Consultatie

Nog meer weten? Zie ELO-Methodiek: Anamnese