2.1.1 Anamnese

Onder een anamnese of intake verstaat men het verhelderen van een probleem of vraagstuk. 

Hoe doe ik dat?

  1. U probeert een zo correct en volledig mogelijk beeld te krijgen van het probleem en degene die daarvoor aandacht vraagt
  2. U komt tot een eerste globale analyse van de belangrijkste processen en determinanten
  3. U legt in het begin de nadruk op het verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie
  4. U zorgt dat u een nauwkeurig beeld krijgt
  5. U brengt ordening aan in het gesprek terwijl u tegelijkertijd laat merken dat de ander uw volledige aandacht heeft
  6. U maakt vooral gebruik van luistervaardigheden (zie 3.1).
  7. U bekijkt de videodemo 

Meer weten, bijv. over de inhoudelijke kanten? Zie ook: ELO-Geneeskundig proces: diagnostiek