2.1.2.1.2.4 Afronding

Na het bespreken van de verschillende kernen is men toe aan de afronding.

Hoe doe ik dat?

  1. U zet de gegeven informatie nog even op een rijtje om het begrijpen en onthouden te bevorderen, u vat uw uitleg samen (zie Samenvatten)
  2. U maakt de ander duidelijk dat u alle informatie hebt gegeven en dat hij desgewenst vragen kan stellen
  3. U gaat na of de ander het verhaal ook werkelijk heeft begrepen, bij voorkeur door uw betoog in eigen woorden te laten 'terug vertellen'
  4. U merkt dan vervolgens vaak dat herhaling of aanvulling van informatie noodzakelijk is
  5. U aanvaardt de reacties van de ander op uw uitleg, ook als dat een afwijzing van uw ideeen of voorstel betekent.

Meer weten? Zie Structureren