2.1.2.1.6 Doseren

Doseren is het afmeten van informatie,  waarbij men in geval van voorlichting vooral het bevattingsvermogen van de ander als leidraad neemt. Opslag van informatie vraagt immers enige tijd en gaat niet in een continue stroom, maar in brokken. 

Hoe doe ik dat?

  1. U beperkt zich in eerste instantie tot de hoofdpunten
  2. U bouwt herhalingen in van de meest belangrijke informatie
  3. U gebruik aansprekende voorbeelden en vergelijkingen. Vooral metaforen werken verhelderend, verlevendigen uw verhaal en worden goed onthouden
  4. U verwijst naar de eigen woorden en ervaringen van uw gesprekspartner
  5. U voorkomt een monoloog en bent interactief. U vraagt om reacties, bij voorkeur op natuurlijke momenten zoals bij de overgang naar een volgende gesprekskern
  6. U gebruikt ondersteunend materiaal. Mensen begrijpen en onthouden informatie beter als deze met behulp van diverse communicatiekanalen (visueel, auditief) wordt overgedragen. Verstrek na uw uitleg schriftelijk materiaal om thuis door te lezen
  7. U beseft dat een folder of website dient ter ondersteuning en niet ter vervanging van een uitleg!

Meer weten? Zie Informeren