3.2.2.6 Doseren

Doseren is het afmeten van informatie waarbij men rekening houdt met het bevattingsvermogen van de ander.

Hoe doe ik dat?

  1. U beperkt zich in eerste instantie tot de hoofdpunten
  2. U bouwt herhalingen in van de meest belangrijke informatie
  3. U gebruik aansprekende voorbeelden en vergelijkingen als een soort samenvattende begrippen
  4. U verwijst terug naar de eigen woorden en ervaringen van uw gesprekspartner
  5. U stimuleert interactie en vraagt om reacties, bij voorkeur op natuurlijke momenten zoals bij de overgang naar een volgende gesprekskern
  6. U gebruikt ondersteunend materiaal. Mensen begrijpen en onthouden informatie beter als deze met behulp van diverse communicatiekanalen (visueel, auditief) wordt overgedragen.
  7. U verstrek na uw uitleg schriftelijk materiaal om thuis door te lezen.

Meer weten? Zie Vertelvaardigheden