2.1.4.4 Relationeel

Relationele uitingen geven weer hoe de verhouding is tussen zender en ontvanger. 

Hoe doe ik dat?

  1. U bent zich bewust van de onderlinge verhouding want die relatie bepaalt hoe men een bepaalde boodschap verstaat of dient te verstaan
  2. U beseft dat wat binnen een gelijkwaardige relatie een verzoek is, in een andere relatie een bevel of opdracht kan zijn. U houdt rekening met hiërarchische verhoudingen
  3. U verdiept zich in het fenomeen relatie.

Meer weten? Zie Belangen