2.1.4.4 Relaties

Relationele doelen geven weer hoe men de onderlinge verhoudingen tussen zender en ontvanger graag ziet of zou zien. 

                                             

Hoe doe ik dat?

  1. U bent zich bewust van de onderlinge verhouding want die relatie bepaalt hoe men een bepaalde boodschap verstaat of dient te verstaan
  2. U beseft dat wat binnen een gelijkwaardige relatie een verzoek is, in een andere relatie een bevel of opdracht kan zijn. U houdt rekening met hiërarchische verhoudingen.

Meer weten? Zie Belangen