Stappenplan (conflicthantering)

Doorloop alle stappen en maak de bijbehorende VETO's. 

Inhoudsopgave: 

1. Persoonlijk leerplan; beschrijf uw leerwensen en -  
    aanpak;
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof 
- Inleiding
- Vier benaderingen van conflicten
a. Opgeven
b. Opleggen
c. Toegeven
d. Overleggen of onderhandelen
- Aandacht voor de mening van de ander
- Eigen mening (kort) verwoorden
- Samen zoeken naar oplossing 
- Begrip voor onbegrip
- Op zoek naar het slechte nieuws
- Doseren en herhalen
- Praat in de ik-vorm
-    Niveaus in conflicten
-   Onderhandelen op niveau
-   Diagnostiek in conflicten
-   Greep houden op het gesprek 
-   Onderhandel in rondes 
5. Eindtoets; hiermee stelt u uw eindniveau vast;
6. Reflectie; waar gaat het (u) om?
7. Persoonlijk leerplan; aanpassing van uw leerplan;
8. Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter? 
9.Evaluatie van deze manier van werken
Beginnen? Start met het opstellen van uw persoonlijk leerplan.