Stappenplan (conflicthantering)

Inhoudsopgave: 

1. Persoonlijk leerplan; beschrijf uw leerwensen en -aanpak;
2.
Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. 
Casus; illustratie van de essentie;
4.
 Inhoudelijke leerstof 
- Inleiding
- Vier benaderingen van conflicten
a. Opgeven
b. Opleggen
c. Toegeven
d. Overleggen of onderhandelen
- Aandacht voor de mening van de ander
- Eigen mening (kort) verwoorden
- Samen zoeken naar oplossing 
- Begrip voor onbegrip
- Op zoek naar het slechte nieuws
- Doseren en herhalen
- Praat in de ik-vorm
-    
Niveaus in conflicten
-   Onderhandelen op niveau
-   Diagnostiek in conflicten
-   Greep houden op het gesprek 
-   Onderhandel in rondes 
5.
Eindtoets; hiermee stelt u uw eindniveau vast;
6.
Reflectie; waar gaat het (u) om?
7. 
Persoonlijk leerplan; aanpassing van uw leerplan;
8.
Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter? 
9.
Evaluatie van deze manier van werken

Beginnen? Start met het opstellen van uw persoonlijk leerplan.