Casus (communicatieleer)

Bekijk het videovignet op de rechterhelft van deze pagina eerst eenmaal neutraal in zijn geheel. Bekijk het fragment daarna nogmaals met het oog op het beantwoorden van de volgende vragen:
a. Wat tracht de hoofdpersoon te bereiken?
b. Welke doelen worden gehaald, welke niet? 
c. Hoe efficiënt gebeurt dit? 
Welke suggesties heeft u om effectiviteit en/of efficiëntie te vergroten? 
NB: u kunt het fragment zo vaak afspelen als u wilt en/of het gaandeweg stopzetten. Enkele hints m.b.t. de gestelde vragen vindt u hier.

Ga door met: inhoudelijke leerstof (definitie & belang communicatie).