Aanpassen pers.leerplan (informeren)

Wat zijn uw leerambities m.b.t. dit thema? Geef in steekwoorden voor uzelf aan:
- Welke leerstof u nog nodig heeft?
- Wat u precies verder wilt leren?
- Hoe u dat gaat aanpakken?
- Hoe u bepaalt of u voldoende heeft geleerd?
- Andere voor u in dit opzicht relevante zaken.

Ga door met: feedback aan de docent