Aanpassen pers.leerplan (counselen)

Wat zijn uw verdere ambities m.b.t. dit thema? Geef in steekwoorden aan:

- Welke leerstof u nog nodig heeft?
- Wat u precies wilt leren?
- Hoe u dat gaat aanpakken?
- Hoe u bepaalt of u voldoende heeft geleerd?
- Andere voor u in dit opzicht relevante relevante zaken.

Ga door met : feedback aan de docent