Casus (informeren)

1. Bekijk het videovignet op de rechterhelft van deze 
    pagina eerst eenmaal neutraal in zijn geheel;
2. Bekijk het fragment daarna nogmaals met het oog op
    het beantwoorden van de volgende vragen:
a. Wat tracht de hulp/dienstverlener te bereiken?
b. Hoe effectief gebeurt dit? Welke doelen worden gehaald, 
    welke niet? 
c. Hoe efficiënt gebeurt dit? 
3. Welke suggesties heeft u om effectiviteit en/of efficiëntie 
   te vergroten? 


NB: u kunt het fragment zo vaak afspelen als u wilt en/of het gaandeweg stopzetten! 

Ga door met: inhoudelijke leerstof