Eindtoets (informeren)

Deze toets combineert een videofragment uit de praktijk met toetsvragen over de leerstof. 

1. Bekijk het videofragment uit Voorbeelden op de
    rechterpagina.
2. Maak de Toets uit de rechterpagina.

Ga door met: reflectie