4.1 C&S

Wat levert deze leerlijn mij op? 
Na het volgen van deze leerlijn weet u hoe communicatie verloopt en welke factoren de arts-patientrelatie sturen. Tevens beschikt u over het inzicht om communicatie professioneel te hanteren. In het kader van het 
C&S zijn de volgende modules voor u relevant: 

  1. Emotioneel steunen
  2. Slecht-nieuws
  3. Conflicthantering
  4. Kritiek & klachten

Desgewenst kan men de basiskennis die aan deze consultvaardigheden ten grondslag liggen, worden opgefrist m.b.v. de modules: