AA. Sj. Tussentoets 1

Maak de toets op de rechterhelft van de pagina door:
1. eerst naar het videovignet onder Voorbeelden te kijken
2. de bijbehorende toetsvragen onder Toetsen te beantwoorden. 

Als u meer dan 75% goed heeft, kunt u met een gerust hart verder. Zo niet, dan kunt u het best de leerstof van dit blok nogmaals bestuderen.