2.1.2.2.1 Beladenheid

Hoewel emoties menselijk en soms zelfs van levensbelang zijn, vindt lang niet iedereen ze altijd gepast of te heftig. Men spreekt dan van beladen emoties als men zich schaamt voor zijn gevoelens. In die situaties is het van belang de ander te laten weten dat men diens emoties onderkent, respecteert en daar niet van schrikt.    

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt veelvuldig gebruik van gevoelsreflecties, bijv. 'ik merk dat dit gesprek u erg raakt' 
  2. U benoemt de mogelijk schadelijke gevolgen van emoties voor het verloop van het gesprek dat u voert, bijv. 'Ik kan me voorstellen dat het u nu wat duizelt'
  3. U last even een pauze in, door even stil te zijn, water of koffie aan te bieden, of soms ook door het gesprek even op te schorten. 

Meer weten? Zie Steunen