2.1.2.2.2.5 Ongepastheid

Ongepastheid verwijst naar reacties waardoor de ander zich minder begrepen en gesteund voelt. Enkele valkuilen bij het bespreken van emoties zijn: 

1. Vanzelfsprekend taalgebruik dat geen recht doet aan de ervaring van de patient. Men dient vooral voorzichtig te zijn met gevoelsreflecties als:

2. Relativerende en bagatelliserende reacties

3. Pogingen om de emoties af te zwakken of weg te nemen