3.1.1.2.2.2.1.5 Ongepast

Ongepast verwijst naar reacties waardoor de ander zich minder begrepen en gesteund voelt, hetgeen uiteraard zoveel mogelijk moet worden vermeden.

Hoe doe ik dat? 

  1. U vermijdt 'vanzelfsprekend taalgebruik' dat geen recht doet aan de ervaring van de patient. Men dient vooral voorzichtig te zijn met gevoelsreflecties als:

     2. U vermijdt relativerende en bagatelliserende reacties als 

     3. U doet geen pogingen om de emoties af te zwakken of weg te nemen, zoals 

Meer weten? Zie Emotionaliteit