Omgaan met conflicten

Inleiding 

Vier benaderingen van een meningsverschil
- Opgeven
- Opleggen
- Toegeven
- Overleggen 

Aandacht voor het standpunt van uw gesprekspartner 
Uw gesprekspartner naar uw standpunt laten luisteren 
Samen zoeken naar een oplossing 

Een conflict van niveau 
Onderhandelen op niveau 
Diagnostiek van het lastige gedrag 
Greep krijgen op het gesprek 

Samenvatting