3.1.4.2.1 Basisposities

Bij ieder meningsverschil spelen twee belangen een rol. Enerzijds is er een meningsverschil over de inhoud, de zaak. Anderzijds speelt de verstandhouding tussen gesprekspartners een rol. Gegeven deze twee dimensies en de twee opties daarbinnen, kan men op vier verschillende manieren positie kiezen in conflicten.

Hoe doe ik dat? 

  1. U beëindigt het gesprek en investeert daarmee niet meer in de zaak noch in de relatie, u geeft op
  2. U tracht uw gesprekspartner van uw standpunt te overtuigen met argumenten, ook als dat ten koste gaat van de onderlinge verstandhouding, u legt op
  3. U laat u uw eigen standpunt varen terwille van de goede verstandhouding, u geeft toe
  4. U besteedt eerst aandacht aan de bezwaren van uw gesprekspartner tegen uw standpunt, voordat u probeert uw gesprekspartner te overtuigen van uw standpunt. U onderhandelt
  5. U beseft dat onderhandelen doorgaans de meest vruchtbare strategie is, mits sprake is van een min of meer gelijkwaardig contact. 

Meer weten? Strikte aanpak