3.1.4.2.1.1 Opgeven

Het kost tijd en energie om een gesprekspartner te overtuigen. Het is dan ook de vraag of het altijd verstandig is om de ander op andere gedachten te willen brengen. Men kan ook afzien van verdere inspanning en opgeven.

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat na of het belang van uw standpunt opweegt tegen de investering om het te verkopen. Een ontkennend antwoord hierop maakt voortzetting van het gesprek zinloos. U beëindigt het gesprek of gaat over op een ander onderwerp
  2. U beseft dat opgeven ook zinvol kan zijn als u het standpunt van uw gesprekspartner niet kunt of wilt weerleggen. Uw gesprekspartner kan bijvoorbeeld argumenten naar voren brengen die u niet kunt ontkrachten, of de reactie van uw gesprekspartner kan zo afwijzend zijn dat verder praten meer kwaad dan goed doet. Opgeven heeft als nadeel dat uw standpunt het onderspit delft en dat u de mogelijkheid voor verder overleg afsnijdt
  3. U agendeert het onderwerp opnieuw als u van mening bent dat het in het belang is van uw gesprekspartner om uw standpunt toch ter harte te nemen. Bijvoorbeeld: "Ik merk dat u veel bezwaren heeft tegen mijn advies om u van uw klachten af te helpen met fysiotherapie. Ik stel voor dat we dit onderwerp nu laten rusten en dat u er over nadenkt. Misschien dat we een volgende keer nog eens rustig de diverse behandelmogeljkheden kunnen bespreken. Vindt u het goed om daarvoor een nieuwe afspraak te maken?"

Meer weten? Basisposities