3.1.4.2.2 Onbegrip

Vasthouden aan het eigen standpunt, maar ook oog hebben voor de positie van de ander, lukt alleen wanneer men weerstand opvat als een begrijpelijke reactie op een voorstel dat niet strookt met de behoeften of verwachtingen van de ander.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat verzet of weerstand aangeeft dat er sprake is van wederzijds onbegrip: onbegrip van de gesprekspartner en visa versa
  2. U besteedt daarom eerst aandacht aan zijn bezwaren voordat u uw eigen standpunt toelicht
  3. U tracht pas daarna samen een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Meer weten? Strikte aanpak