3.1.4.3 Doseren

Wanneer men zijn standpunt uiteenzet, roept dit de neiging tot correctie op bij de ander. Het is dus zaak informatie te doseren.

Hoe doe ik dat?

  1. U laat in het begin interrupties even toe, mensen moeten nu eenmaal stoom af kunnen blazen
  2. U laat (nogmaals) blijken dat u bereid bent naar de ander te luisteren
  3. U gebruikt metacommunicatie om in te grijpen als de interrupties blijven voortduren
  4. U vraagt uw gesprekspartner om u de gelegenheid te geven eerst uw standpunt naar voren te brengen alvorens u samen tot een besluit komt. U blijft uiteraard vriendelijk en redelijk en bij voorkeur beginnend met een gevoelsreflectie
  5. U heeft nu toestemming om uw kant van de zaak te belichten en dat maakt voor de ander veel moeilijker om u te (blijven) onderbreken
  6. U wijst zonodig op uw zojuist gemaakt afspraak
  7. U vat uw standpunt kernachtig samen zonder afbreuk te doen aan de bezwaren van uw gesprekspartner
  8. U voorkomt dat u zich door uw eigen emoties laat meeslepen. Hoe heftiger u uw eigen standpunt presenteert, hoe minder geloofwaardig u overkomt.

Meer weten? Zie Conflicthanteren