3.1.4.6 Diagnostiek

Diagnostiek is het analyseren van een probleem en dat is ook bij conflicten essentieel om tot een uiteindelijke oplossing te komen. Omdat concflicten zo onaangenaam zijn, is de neiging groot om snel naar oplossingen te grijpen. Het is dus zaak om deze impulsiviteit te bedwingen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U laat uw gesprekspartner de ruimte of nodigt hem uit om zich grondig uit te spreken en daarbij zijn gevoelens te tonen
  2. U beseft dat deze tactiek van 'meebewegen' strijdig lijkt met uw eigen belang, maar toch zeer vruchtbaar kan zijn. Het geeft uw gesprekspartner extra gelegenheid om stoom af te blazen en het geeft u de gelegenheid tot enige 'communicatieve diagnostiek'
  3. U weet dat 'lastig gedrag' een bepaalde functie vervult, ook al is uw gesprekspartner zich hiervan vaak niet bewust
  4. U vraagt zich in uw communicatieve diagnostiek van het lastige gedrag af: "Wat wil de ander eigenlijk van me?" Het gaat dan niet alleen om de inhoudelijke hulpvraag, bijvoorbeeld om een oplossing van u te horen, maar er is ook sprake van een emotioneel doel
  5. U realiseert zich dat mensen met onoplosbare problemen graag van professionals willen horen dat ze het desondanks goed doen of zich niet aanstellen als ze klagen. Wanneer die erkenning uitblijft, zijn wantrouwen en irritatie uw deel.

Meer weten? Zie Conflicthanteren