3.1.9.3 Rondes

Bij onderhandelen en conflicten duurt het vaak even voordat men elkaar weet te vinden. Men vindt de oplossing pas na diverse gespreksrondes.

                       

Hoe doe ik dat?

  1. U blijft kalm en volhardend, net zolang dat u het er samen over eens bent dat u het niet samen eens bent
  2. U doet net zoveel stappen terug totdat uw gesprekspartner inziet dat er sprake is van het gemeenschappelijke belang en dit ook openlijk erkent
  3. U doet een redelijk voorstel om de zaak te bespreken en wacht totdat de ander dit openlijk heeft geaccepteerd. Bijvoorbeeld: "Laten we eerst uw probleem nog eens grondig bekijken en vervolgens alle voor- en nadelen van een de door u voorgestelde oplossing op een rijtje zetten. Daarna kunnen we proberen tot een besluit te komen."
  4. U stelt het eigenlijke probleem pas weer aan de orde nadat u deze procedurele consensus heeft bereikt. Laat in deze 'gespannen' situatie uw gesprekspartner goed merken dat u zijn visie op het probleem en met name zijn visie op uw rol daarin hebt begrepen
  5. U ruimt op deze wijze alle voorliggende problemen op, net zolang totdat u bij de kern komt. Dit lijkt een hele omweg, maar als u deze omweg niet bewandelt, bereikt u uw doel zeker niet
  6. U kunt dit hele proces beschouwen als metahulpverlening, dat wil zeggen dat u uw gesprekspartner helpt bij zijn menings- en besluitvorming over de hulp die u hem biedt.

Meer weten? Zie Onderhandelen