2.4.8 Rondes

Wat begint als een inhoudelijk verschil van mening over de 'beste' aanpak van een inhoudelijk probleem, ontwikkelt zich niet zelden tot een probleem over het gespreksverloop en de samenwerking. Vaak lopen de emoties daarbij zo hoog op dat men zijn toevlucht moet nemen tot een oplossing in diverse rondes.

Hoe doe ik dat?

  1. U blijft kalm en volhardend, net zolang dat u het er samen over eens bent dat u het niet samen eens bent
  2. U doet net zoveel stappen terug totdat uw gesprekspartner inziet dat er sprake is van het gemeenschappelijke belang van het gesprek en dit ook openlijk erkent
  3. U doet een redelijk voorstel om de zaak te bespreken en wacht totdat de ander dit openlijk heeft geaccepteerd. Bijvoorbeeld: "Laten we eerst uw probleem nog eens grondig bekijken en vervolgens alle voor- en nadelen van een de door u voorgestelde oplossing op een rijtje zetten. Daarna kunnen we proberen tot een besluit te komen."
  4. U stelt het eigenlijke probleem pas weer aan de orde nadat u deze procedurele consensus heeft bereikt. Laat in deze 'gespannen' situatie uw gesprekspartner goed merken dat u zijn visie op het probleem en met name zijn visie op uw rol daarin hebt begrepen
  5. U ruimt op deze wijze alle voorliggende problemen op, net zolang totdat u bij de kern komt. Dit lijkt een hele omweg, maar als u deze omweg niet bewandelt, bereikt u uw doel zeker niet
  6. U kunt dit hele proces beschouwen als metahulpverlening, dat wil zeggen dat u uw gesprekspartner helpt bij zijn menings- en besluitvorming over de hulp die u hem biedt.

Meer weten? Zie Conflicthanteren