Omgaan met conflicten (cursorisch)

Om bestaande kennis op te frissen of om er na het vaardigheidsonderwijs nog even op terug te kijken, kunt u volstaan met alleen het lezen van de onderstaande webpagina's. Als u de stof nog niet beheerst, dient u de bijbehorende VETO's ook te maken.

Klik hier voor printversie van onderstaand lesmateriaal.

Programma 
Een conflict aanpakken is enerzijds niet anders dan het op zorgvuldige wijze voeren van een overleg. U volgt in beide gevallen dezelfde gefaseerde aanpak. Er zijn bij conflicten echter een aantal aspecten die het doorgaans lastig maken om deze aanpak te volgen. 
Lees daarom eerst de teksten behorend bij overleggen en volg daarbij de drie praktische links:
1. aandacht besteden aan de visie van de ander;
2. het (nogmaals) helder verwoorden van uw visie;
3. het samen zoeken naar een oplossing.

Verdiep u vervolgens in: 
1. Vier opties om uit te kiezen
2. Begrip voor onbegrip
3. Op zoek naar het slechte nieuws
4. Doseren en herhalen
5. Praat in de ik-vorm
6. Let op niveauverschillen
7. Onderhandel op het juiste niveau
8. Doe eerst en vooral aan diagnostiek
9. Houd greep op het gesprek
10. Onderhandel in rondes