Stappenplan (emot. steunen)

Om uw doelstellingen te realiseren, doorloopt u het volgende stappenplan:

1. Leerplan; beschrijf uw leerwensen en -aanpak;
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof; (klik hier voor printversie)
- Inleiding emoties       
- Wetmatigheden van emoties
- Emoties zijn realiteit      
- Emoties worden herbeleefd      
- Emoties zijn kortzichtig       
- Emoties versimpelen het oordeel
- Emoties werken blikvernauwend
- Benoemen van emoties  
- Herkennen van emoties
- Weerstand tegen het praten over emoties    
- Inadequate reacties op getoonde emoties
- Omgaan met eigen emoties
5. Eindtoets 
6. Reflectie; waar gaat het (u) om?
7.Aanpassing persoonlijk leerplan
8. Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter? 
9. Evaluatie
Beginnen? Start met het beschrijven van uw persoonlijk  leerplan.