Stappenplan (communicatieleer)

Inhoudsopgave:
1.
Persoonlijk leerplan; beschrijf uw leerwensen en -
   aanpak; 
2.
Entreetoets hiermee stelt u uw startniveau vast;
3.
Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof (
printversie):
    -
Definitie en belang communicatieleer
    - Definitie en belang communicatie
    - Symbolische informatie    
     - Gespreksonderwerpen; 
    - Diverse vormaspecten, zoals:     
      a. niveaus van communicatie 
      b. communicatiemedia;
      c. verbale en nonverbale communicatie;
      d. congruente en paradoxale communicatie;
       
    - Referentiekaders van betrokkenen;
    - Context van het contact. 
5.
Eindtoets; waar staat u nu?
6.
Reflectie; waar gaat het (u) om?
7.
Aanpassing persoonlijk leerplan 
8.
Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter? 
9.
Evaluatie van deze manier van werken.

Beginnen?
Start met het opstellen van uw persoonlijk  leerplan!