3.10 Slecht-nieuws

Helaas is het ook voor professionals onvermijdelijk om soms slecht nieuws te moeten brengen. Om bestaande kennis hierover op te frissen of om er na het vaardigheidsonderwijs nog even op terug te kijken, kunt u volstaan met alleen het lezen van de inhoudelijke leerstof. Als u de stof nog niet beheerst, kunt u het best alle stappen doorlopen en op de webpagina's de bijbehorende VETO's maken.

Inhoudsopgave:
1. Persoonlijk leerplan; beschrijf uw leerwensen en -aanpak;
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof; alles wat u moet weten!
    (printversie )
     a. Inleiding   
     -  opbouw van het slecht nieuws gesprek
    -  voorbereiding van het slecht nieuws gesprek
     b. Fase 1:het slechte nieuws meedelen
     c. Fase 2: helpen bij het verwerken
     d. Fase 3: houvast bieden
     e. Fase 4: vervolg bespreken en het gesprek 
         beeindigen
     f.  Samenvatting
5. Eindtoets; hiermee stelt u uw eindniveau vast;
6. Reflectie; waar gaat het (u) om?
7. Aanpassen persoonlijk leerplan;
8. Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter? 
9. Evaluatie

Als u wilt beginnen: start met het opstellen van uw persoonlijk leerplan!