Z-Module

Wat levert deze module mij op? 
Na het volgen van deze module, weet u hoe u begrippen als xxxxx en yyyyyyyyy professioneel kunt hanteren. Tevens heeft u inzicht in zzzzz

Start module!

-------------

Doorloop alle onderstaande stappen en maak de VETO's.

Inhoudsopgave:

1. Persoonlijk leerplan; beschrijf uw leerwensen en -aanpak;
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof (printversie):
    - x
5. Eindtoets; waar staat u nu?
6. Reflectie; waar gaat het (u) om?
7. Aanpassing persoonlijk leerplan; 
8. Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter?
9. Evaluatie van deze manier van werken. 

Beginnen? Start met het opstellen van uw persoonlijk leerplan.