Vergaderen

In het kader van het IMPACT-project is het wenselijk dat de deelnemers zoveel mogelijk participeren in de vergadering. Dat stelt specifieke eisen aan het voorzitterschap, zoals: 

 Oplossingen/suggesties: