3.1.1.2.3.2.1 Voorbereiding

Een slecht-nieuwsgesprek vereist een zorgvuldige balans tussen kort en krachtig enerzijds en alle tijd en ruimte anderzijds. 'Hard voor het probleem, hart voor de mens' is het devies en dat vergt altijd voorbereiding.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft tijdig dat uw informatie in de ogen van de ander slecht-nieuws is. U laat zich niet verrassen door 'verdekt' slecht nieuws
  2. U zorgt er voor dat het gesprek ongestoord kan verlopen; telefoon/pieper op stil, 'niet storen' op de deur etc
  3. U werkt zo min mogelijk onder tijdsdruk; zorg dat alle betrokkenen ruim de tijd hebben 
  4. U zorgt voor privacy en licht de betrokkene(n) eerst in, alvorens het nieuws in bredere kring bekend te maken
  5. U nodigt, als er sprake is van medisch of ander zeer ingrijpend slecht nieuws, een of meer naasten uit voor het gesprek.

Meer weten? Zie Neutraliseren