2.1.2.3.1 Voorbereiding

Een slecht-nieuwsgesprek vereist een zorgvuldige balans tussen 'kort en krachtig' enerzijds en 'alle tijd en ruimte' anderzijds. Hard voor het probleem, hart voor de mens is het devies en dat vergt altijd voorbereiding.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft tijdig dat uw informatie in de ogen van de ander slecht-nieuws is.Let op: dit komt vaker voor dan men denkt. Sorry!
  2. U zorgt er voor dat het gesprek ongestoord kan verlopen; telefoon/pieper op stil, 'niet storen' op de deur etc
  3. U werkt zo min mogelijk onder tijdsdruk; zorg dat uzelf, maar ook uw gesprekspartner ruim de tijd heeft 
  4. U zorgt voor privacy en licht de betrokkene(n) eerst in, alvorens het nieuws in bredere kring bekend te maken
  5. Indien mogelijk, bijv. in een medische situatie, voert u het SNG bij voorkeur aan in aanwezigheid van een of meer naasten
  6. U bouwt het gesprek gefaseerd op en zet deze opbouw even schematisch voor uzelf op papier alvorens het gesprek aan te gaan.