Printversie relevantie & belang

Relevantie
Als praktiserend arts heeft u veelvuldig contact met patiënten. Voor sommige artsen kan dat aantal oplopen tot wel 5000 patiëntgesprekken per jaar. Daarnaast heeft u contact met collega's en met andere hulpverleners. Al deze communicatie heeft een functie in het kader van uw beroepsuitoefening. 

Belang
U praat niet 'zomaar' met een patiënt. U praat met een patiënt omdat u informatie wilt hebben over zijn klachten of omdat u de patiënt uitleg geeft over een behandeling of omdat de patiënt uw advies vraagt. En zo zijn er nog veel meer doelen te noemen voor uw contacten als arts. Om uw doelen in een gesprek te kunnen bereiken bent u aangewezen op de medewerking van uw gesprekspartner (patiënt, naaste, collega, verpleegkundige, etc.). Deze medewerking staat of valt met de kwaliteit van het contact tussen u en uw gesprekspartner. In het gesprek met een patiënt bent u als professioneel hulpverlener verantwoordelijk voor het gespreksverloop en de goede verstandhouding. U bent niet alleen de medische deskundige in het contact; u bent tevens de gespreksleider en bovendien de 'onderhoudsmonteur' als er zich verstoringen in de communicatie voordoen. Om deze rol van deskundige in het contact te kunnen vervullen, is enig inzicht in communicatieve processen nodig. 

Daarnaast dient u te beschikken over een arsenaal aan gespreksvaardigheden, waarmee u uw gesprekken in goede banen kunt leiden en verstoringen in het contact kunt herstellen. 

Deze syllabus biedt de noodzakelijke voorkennis voor het onderwijsprogramma Communicatie & Samenwerking voor artsen in opleiding tot medisch specialist (AIOS). Dit onderwijsprogramma heeft tot doel de AIOS handvatten te bieden om hun lastige gesprekken in de klinische praktijk beter (= functioneler) te laten verlopen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de lastige gesprekken met patiënten of familie, zoals de gesprekken waarin de emoties hoog oplopen (slecht-nieuwsgesprek, eisende patiënt of naaste). Daarnaast wordt in dit onderwijsprogramma aandacht besteed aan de lastige gesprekken in de samenwerking als onderdeel van de patiëntenzorg.