AA. Sj. Doelstellingen

Het algemene doel van deze cursus/module is inzicht te bieden in de wijze waarop u zich kwalitatief verhoudt tot de standaard die op dit gebied gangbaar is. Op basis van dit inzicht kunt u zelf uw leerplan vaststellen.

Meer concreet leidt het doorlopen van deze module er toe dat:
1. u beschikt over kennis op specialistisch niveau m.b.t.: 


2. u beschikt over kennis op algemeen niveau m.b.t.: 
- communicatie;
- probleemoplossende processen;
- professionaliteit;  
- samenwerken.