Communicatie als professioneel hulpmiddel

Communicatie is het uitwisselen van symbolische of beeldoproepende informatie, wat belangen-
behartiging, redeneren en vooral samenwerken mogelijk maakt. Als professional praat men niet zomaar met iemand, maar moet het contact ook doelmatig zijn: effectief en efficient. 

Hoe doe ik dat?

Om uw doelen in een contact doelmatig te kunnen bereiken bent u aangewezen op de medewerking van uw gesprekspartners. Als professional bent u verantwoordelijk voor het gespreksverloop, maar ook voor de goede verstandhouding. U leidt het gesprek en lost eventuele verstoringen op. Daartoe heeft u inzicht in:
- consultvaardigheden, waarmee u een contact 
  opbouwt;
- gespreksvaardigheden, de bouwstenen daarvoor; 
- communicatieleer; de spelregels voor dit alles.

Ga door met: symbolische informatie.