Aanpassen pers.leerplan (gespreksvaardigheden)

Ga voor u zelf na: 

- Welke leerstof u nog nodig heeft?
- Wat u precies wilt leren?
- Hoe u dat gaat aanpakken?
- Hoe u bepaalt of u voldoende heeft geleerd?
- Andere voor u in dit opzicht relevante zaken.

Ga door met: feedback aan docent