Symbolische informatie

Bij communicatie maken we gebruik van beeldoproepende of symbolische informatie. Het woord infuus is niet het ding zelf, maar we kunnen er wel dit beeld mee oproepen. Daarvoor moet de ander wel globaal weten wat wij er onder verstaan. Globaal, want we communiceren altijd over en vanuit onze interpretaties die, samen met onze inzichten, ervaringen, gevoelens en opvattingen, het referentiekader vormen van waaruit we met anderen communiceren. 

Ga door met: gespreksonderwerpen.