Vormaspecten: niveaus van communicatie

Men onderscheidt de volgende niveaus van communicatie:
1. het inhoudsniveau; de zakelijke uiting
2. het gevoelsniveau of de onderstroom; dit betreft 
    de gevoelens en opvattingen t.a.v. het gespreks- 
    onderwerp of de gesprekspartner 
3. het betrekkingsniveau; informatie over hoe men de 
     inhoudelijke boodschap dient op te vatten
4. het relatieniveau: informatie over de onderlinge 
     verhoudingen tussen de zender en ontvanger 
5. het metaniveau; dit betreft communicatie over de 
    onderlinge communicatie zelf

Vanwaar al deze verschillende niveaus?

Door verschillende niveaus van communicatie te combineren, kan men met het bericht zelf een gebruiksaanwijzing meesturen. Dit maakt het mogelijk nauwkeurig en toch efficient te communiceren.

Ga door met: communicatiemedia