Vormaspecten: verbale en nonverbale communicatie

Binnen de communicatieleer onderscheidt men drie vormen van (non)verbaliteit: 
1. Verbale communicatie; hierbij gebruikt men 
     woorden om (feitelijke of zakelijke) berichten  
     te verzenden .
2. Non-verbale communicatie
    alle vormen van informatieoverdracht waarbij geen   
    gebruik wordt  gemaakt van woorden. Hiermee
    verzorgt  men vooral de 'hogere' vormen van  
    berichtgeving, dus hoe men de inhoud van  het 
    bericht moet opvatten,hoe de onderlinge verhouding is,   
    etc.
3. Paraverbale communicatie; de verschillende aspecten 
    van de stem, zoals de klank, de intonatie, het volume etc.

Vanwaar deze verschillende vormen?

Door verschillende vormen van (non)verbaliteit te combineren, kunnen we in één korte boodschap heel veel informatie verpakken. 

Ga door met: congruente en paradoxale communicatie