Vormaspecten: congruente en paradoxale communicatie

Normaal gesproken ondersteunen de verschillende manieren waarop mensen communiceren elkaar. Als iemand zegt dat het hem goed gaat, dan blijkt dat doorgaans ook uit de wijze waarop hij dat zegt en hij gebruikt daarvoor dan ook een passend medium. Men spreekt in dat geval van congruente communicatie en de luisteraar weet daarbij precies waar hij aan toe is; alle signalen wijzen in dezelfde richting. We spreken van paradoxale communicatie als de verschillende uitingen niet met elkaar in overeenstemming zijn. Dit kan verwarring oproepen, de signalen zijn immers tegenstrijdig, maar kan ook de boodschap juist versterken.

Ga door met: referentiekaders van betrokkenen