Reflectie (communicatieleer)

M.b.v. onderstaande reflectie-opdrachten kunt u het rendement van uw studieactiviteiten sterk vergroten:

1. Ga na welke vragen u op uw eindtoets fout had. Zoek
    de goede antwoorden op in de tekst. 
 
2. Bekijk het videofragent op de pagina rechts hiernaast 
    zorgvuldig en beantwoord de volgende vragen:
a. Wat zou u zelf willen bereiken in deze situatie?
b. Hoe heeft u zelf gehandeld in een dergelijke 
    situatie? 
c. Wat vindt u daar nu goed aan?
d. Wat vindt u daar nu niet (meer) goed aan?
e. Wat maakt dat deze persoon zo handelt?
f.  Wat vindt u daar goed aan?
g. Wat vindt u daar niet goed aan?

Ga door met: aanpassing persoonlijk leerplan