Gespreksonderwerpen

Het onderwerp van communicatie hangt nauw samen met het doel dat men nastreeft en bepaalt daardoor het beloop en de vorm van communicatie. 
 
Hoe doe ik dat?
Afhankelijk van het onderwerp (en achterliggende doelen) kiest u voor:
1. zakelijke uitingen; deze gebruikt u om neutrale of 
    feitelijke informatie uit te wisselen;
2. expressieve of gevoelsuitingen om persoonlijke emoties,     opvattingen en wensen te uiten; 
3. appellerende of beïnvloedende uitingen om een 
    verzoek te doen of een advies of bevel te geven; 
4. relationele uitingen om de onderlinge verhouding 
    en relatie in het contact te regelen. 
Door de passende vorm te kiezen, kunt u precies overbrengen wat u bedoelt. 

Ga door met: vormaspecten i.c. niveaus van communicatie.