3.1.3.3 Verstoringen

Feedback is een vorm van bijsturing om contacten in goede banen te leiden als er iets mis gaat. Feedback is echter zelf ook storingsgevoelig en men dient daarom in staat te zijn zelf eventuele verstoringen te verhelpen. 

Hoe doe ik dat?
  1. U analyseert de verstoring en achterhaalt de oorzaken
  2. U overlegt over de wijze waarop u omgaat met feedback
  3. U beseft dat u daarmee metacommuniceert over feedback.

Meer weten? Zie Feedback