Wetmatigheden van emoties

Omdat emoties voor of tegen onze communicatieve activiteiten kunnen werken, is het belangrijk goed zicht te hebben op die mechanismen of wetmatigheden die op hun beurt emoties sturen.

Hoe doe ik dat?
U houdt rekening met het volgende:
1. Emoties zijn realiteit; 
2. Emoties worden herbeleefd;
3. Emoties zijn kortzichtig;
4. Emoties versimpelen het oordeel;
5. Emoties werken blikvernauwend.
Al deze kenmerken worden in de module nader uitgewerkt. 

Ga naar de volgende paragraaf.