Emoties zijn realiteit

Emoties worden beleefd als werkelijkheid. Meestal zijn de emoties die iemand toont invoelbaar. Men kan echter geëmotioneerd zijn zonder dat dit voor een buitenstaander reëel of herkenbaar is. Mensen kunnen zich van alles 'in het hoofd halen' en daarbij heftige emoties ervaren. U dient emoties daarom altijd serieus te nemen, ook al lijken ze in uw ogen onzinnig of onredelijk. Net zo min als een pijnklacht verdwijnt als u het bestaan ervan ontkent, verdwijnen de in uw ogen irreële emoties als u een patiënt vertelt dat hij zich niet zo hòeft te voelen als hij zich voelt. Serieuze aandacht voor deze emoties en het bespreken van hun achtergrond, werkt effectiever.

Ga door met: emoties worden herbeleefd