2.3.1 Feedback krijgen

Feedback krijgen kan confronterend zijn, maar is ook een vorm van gratis advies. Doe er hoe dan ook uw voordeel mee.

Hoe doe ik dat?

 1. U luister actief naar de feedback (zie ook 3.1.1 Actief luisteren)
 2. U verdiept zich in wat goed gaat en geniet van eventuele complimenten
 3. U verheldert eventuele klachten of adviezen, vooral in termen van de emotionele betekenis en de wensen of eisen die hieruit voortkomen
 4. U vat dit alles samen en sluit af met het gemeenschappelijk belang van een oplossing of vervolg
 5. U beheerst uw eigen emoties en gaat niet in discussie of in de verdediging
 6. U ontkracht de emoties van de ander niet, maar laat merken dat u die (h)erkent 
 7. U onderscheidt erkenning van aansprakelijkheid
 8. U erkent de feedback en bied zonodig verontschuldiging aan. Geef desgewenst beknopt aanvullende informatie
 9. U formuleert de kritiek en uw eigen visie desgewenst in termen van enerzijds-anderzijds
 10. U vraagt naar een gezamenlijke (procedurele) oplossing
 11. U leert van het besprokene.