3.1.3.1 Feedback krijgen

Feedback krijgen is het ontvangen van informatie die de ander stuurt om de communicatie bij te sturen. Die informatie kan confronterend zijn, maar is ook een vorm van gratis advies. Doe er hoe dan ook uw voordeel mee.

Hoe doe ik dat?

 1. U luister actief naar de feedback
 2. U verdiept zich in wat goed gaat en geniet van eventuele complimenten
 3. U verheldert eventuele klachten of adviezen, vooral in termen van de emotionele betekenis en de wensen of eisen die hieruit voortkomen
 4. U vat dit alles samen en sluit af met het gemeenschappelijk belang van een oplossing of vervolg
 5. U beheerst uw eigen emoties en gaat niet in discussie of in de verdediging
 6. U ontkracht de emoties van de ander niet, maar laat merken dat u die (h)erkent 
 7. U onderscheidt erkenning van aansprakelijkheid
 8. U erkent de feedback en bied zonodig verontschuldiging aan. Geef desgewenst beknopt aanvullende informatie
 9. U formuleert de kritiek en uw eigen visie desgewenst in termen van enerzijds-anderzijds
 10. U vraagt naar een gezamenlijke (procedurele) oplossing
 11. U leert van het besprokene.

Meer weten? Zie Feedback