Alg.Module

Om uw doelstellingen te realiseren m.b.t. XYZ, doorloopt u het volgende, probleemgestuurde stappenplan:

1. Leerplan; beschrijf uw leerwensen en -aanpak;
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof; alles wat u moet weten!
    (klik hier voor printversie inhoudelijke leerstof)
    - x
5. Eindtoets; hiermee stelt u uw eindniveau vast;
6. Reflectie; waar gaat het (u) om?
7. Aanpassing persoonlijk leerplan; 
8. Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter? 
M.b.v. de (groene) Evaluatie helemaal rechtsboven op de pagina kunt u uw mening geven over deze methodiek en vooral over het werken met een ELO.

Als u wilt beginnen: start met de entreetoets!