Stimuleren

Met stimuleren probeert u de ander te motiveren door te gaan met zijn zoektocht naar de beste oplossing of beslissing. Soms neigt die ander namelijk genoegen te nemen met een makkelijke, maar niet altijd adequate oplossing. hoewel het uiteindelijk aan uw gesprekspartner is om de definitieve keuze te maken, kunt u hem we prikkelend uitnodigen om even verder te denken.

Hoe doe ik dat?
Stimuleren kent de volgende deeltechnieken:
- Positieve feedback: U laat merken dat u respect en 
   waardering hebt voor zijn aanpak en voor hetgeen hij tot 
   nu toe heeft bereikt.
- Positief labelen (vaak gevolgd door hardop denken): 
  Gevoelens of ervaringen die de ander als (zeer) negatief 
  ziet, geeft u een positieve betekenis. Na het positieve 
  aspect te hebben vastgesteld, zet u er vervolgens een
  andere gedachte naast.
- Faseren: U stelt een stapsgewijze aanpak voor zodat de
  ander de tijd krijgt om alles goed op een rijtje te zetten en 
  gaandeweg toe te leven naar het moment van beslissen.
- Steun mobiliseren: U stelt voor dat uw gesprekspartner 
  zijn ideeën bespreekt met anderen, bijvoorbeeld zijn 
  partner of een lotgenoot, alvorens een besluit te nemen.
  Ook dat schept ruimte voor hem om naar de beslissing toe
  te leven en om de last van de beslissing met anderen te 
  delen;
- Contact versterken: Het contact, dat bepaald wordt door  
  uw betrokkenheid en acceptatie tijdens het gesprek, 
  versterkt u door aan te geven dat u beschikbaar bent voor 
  een volgend gesprek. De ander weet dan dat hij ook in de 
  toekomst kan rekenen op uw steun wat het nemen van de
  beslissing vergemakkelijkt.

Ga door met: beperkt toelichten.