Metacommunicatie

Soms is het wenselijk om de wijze waarop we (onderling) communiceren ter discussie te stellen, bijvoorbeeld omdat u merkt dat u niet de gewenste antwoorden op uw vragen krijgt. Omdat we dan communiceren over communicatie, noemt men deze vorm van communicatie ook wel metacommunicatie.

Hoe doe ik dat?
Er zijn verschillende vormen van metacommunicatie:
- het bespreken van het gespreksverloop;
- het agenderen van een bepaald gespreksonderwerp;
- het afstemmen van uw taalgebruik op elkaar (zie ook diversiteit). 

Ga door met: agenderen